کارت پستال‌هایی از سینما


کارت پستال‌هایی از سینما: دائینای دو رگه

دائینای دو رگه، ژان گرمیون (1931)

دو دهه‌ی 30 و 60 را مهمترین دهه‌های تاریخ سینمای فرانسه می‌دانند. دائینای دو رگه از درخشان‌ترین فیلم‌های دهه‌ی 30 است،  این‌را حتا همان 50 دقیقه‌ای که از نابودی کامل جان به در برده هم تایید می‌کند.


سینما + فانتزی + معماری 2

 

Architectural Digest©

گراند هتل بوداپست، 2014، ساخته‌ی وس اندرسون: از معمارترین سینماگرانِ این‌روزها، و بی‌جهت نیست Architectural Digest مجله‌ای که نزدیک به یک قرن به معماری داخلی پرداخته، نگاهی به این فیلم انداخته است.