‎آرشیو روزانه: آوریل 24, 2012


ولزِ بازَن

 

Chavane1950©

سوژه که اُرسُن ولز باشد و عکاسْ آندره بازَن، دیگر چه کم دارد این عکس برای جاودانه شدن؟

این عکس را از اولین ویرایش ولزِ بازن برداشته ام همان کتابی که به تعبیر رُزنبام، بازَنِ واقعی آنجاست! (در این باره به زودی بیشتر خواهیم خواند). ولز در این عکس به عادت همیشگی اش، مراحل آماده سازی صحنه را به دقت زیر نظر دارد، این بار برای فیلم اُتللو.