‎آرشیو روزانه: می 20, 2013


تصحیح و پوزش: سرژ دَنِه 2

 

تابه‌حال در تمام نوشته‌ها و ترجمه‌هایم، Serge Daney را «سرژ دَنی» نوشته بودم. برای وفادار ماندن به تلفظ صحیح نام خانوادگیِ این منتقد فقید فرانسوی‌، از این به بعد آن‌را به‌صورت درست‌تر آن یعنی: «سرژ دَنه» خواهم نوشت.

* سال گذشته در بیستمین سالگرد فصلنامه «ترافیک»، مبراث سرژ دنه، آخرین سخنرانی او پیش از مرگش پخش شد (+).