‎آرشیو روزانه: ژوئن 9, 2014


از دُلوز

سینما برای من یک بهانه یا زمینه‌ای برای کاربست [نظریه‌ها] نبوده است. فلسفه، وضعیت اندیشه‌ورزیِ بیرونی دربابِ  زمینه‌های دیگر نیست (…) من ادعا نکرده‌ام که فلسفه‌ای درباره‌ی سینما خلق کرده‌ام.